Ημερήσιο αρχείο: 15 Νοεμβρίου, 2021

ΦΕΚ 5253 τ.Β΄/2021. Επιλογή Υπευθύνων Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε για τη Μαθητεία

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία.

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) Ιονίων Νήσων ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2021-2022

Η απόφαση με τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) Ιονίων Νήσων και τους υπευθύνους και αντικαταστάτες τους, για το 2021-2022

Επισημάνσεις σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών

Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά.

«Μνήμες Μικράς Ασίας – Πόντου: 1922-2022». Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν έως 16 Μαρτίου 2022 μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου όλης της Ελλάδας, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού.

Οδηγίες διδασκαλίας για τον κλάδο Άλγεβρα του μαθήματος Μαθηματικά της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2021-2022

Αναλυτικές Οδηγίες διδασκαλίας για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.