Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2021

Εγκύκλιος με οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια

Εγκύκλιος του Υπουργείου με απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν σε ζητήματα εγγραφών, μετεγγραφών και φοίτησης μαθητών/τριών σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων.

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Γενικού Λυκείου ως προς τον τίτλο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Το ΦΕΚ Β΄ 6036/20-12-2021 με την τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Γενικού Λυκείου ως προς τον τίτλο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικτυακές ξεναγήσεις στη Βουλή των Ελλήνων

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά από τις 20 Ιανουαρίου 2022 (καθημερινά, 9:00-16:00) με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής.

Ομάδες σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το 2021-2022

Το ΦΕΚ 6205 τ.Β’ (23-12-2021) με τον καθορισμό ομάδων σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το 2021-2022».

Το ΦΕΚ 6290/2021, με τα μέτρα από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, αναστέλλεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο εντός και εκτός της Επικράτειας.

Η προκήρυξη για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 3/1/2022 έως 14/1/2022 και ώρα 14:00.

Εγκύκλιος για το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

5η Περίοδος επιμόρφωσης Σ.Ε.Ε. και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Από την Τρίτη, 04 Ιανουαρίου και ώρα 13.00 μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022 και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής (5η περίοδος Α’ Φάσης)

Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Το άρθρο 121 του ΦΕΚ 251 τ.Α’/2021, με την παράταση των μέτρων για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών μέχρι και 30 Ιουνίου 2022.

Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Κριτήρια επιλογής υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας υπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).