Ομάδες σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 6205 τ.Β’ (23-12-2021) δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 166162/ΓΔ4/20-12-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022».

Το έγγραφο

Το ΦΕΚ