Επισημάνσεις σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022”, παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετημένοι ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Επίσης αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πειραματικά σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά.

Τέλος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία  υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (περιοχής, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης)  να προβούν στην έκδοση πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, κλπ) από τα οποία προκύπτουν οι λόγοι μοριοδότησης (σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος), μέσω ΚΕΠ , μέσω της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ,  μέσω gov.gr και να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ Λευκάδας, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα ο έλεγχος των αιτήσεων μετάθεσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2021, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων.

Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.