Ημερήσιο αρχείο: 17 Νοεμβρίου, 2021

Αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2021, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, από  Δευτέρα 22 έως και Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.