Διαδικτυακές Παρουσιάσεις για τα νέα Προγράμματα Σπουδών από το ΙΕΠ

Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 έως 17:00, το Ι.Ε.Π. οργανώνει διαδικτυακές παρουσιάσεις κατά τις οποίες οι επόπτες των νέων Π.Σ. θα παρουσιάσουν το έργο τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παρουσιάσεων, εδώ

Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης των παρουσιάσεων είναι:

Διευκρινίζεται ότι εκτός από τη διαδικτυακή σύγχρονη παρακολούθηση, θα υπάρχει και η δυνατότητα, μετά το πέρας των παρουσιάσεων, ασύγχρονης παρακολούθησής τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Για να ενημερωθείτε για τα νέα Προγράμματα Σπουδών, δείτε το σχετικό άρθρο στον ιστότοπο της ΔΔΕ Λευκάδας και τον ενημερωτικό κόμβο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.