Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EOES 2022 (πρώην EUSO)

Ενημέρωση 30/11/2021: Ματαίωση Διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2022, πρώην EUSO)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2022, πρώην EUSO), που προκηρύσσει η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας σχολικού έτους 2021-2022.

Ο Ελληνικός διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2005, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση των Τοπικών Μαθητικών Διαγωνισμών, που θα διοργανωθούν σε επίπεδο σχολείων αρμοδιότητας κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε., θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών η οποία (ή οι οποίες) θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική πανελλήνια φάση του διαγωνισμού. Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, σε χώρους που θα οριστούν από τα κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε.

Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνιστεί σε τρία εργαστηριακά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών.

Τα όργανα και οι διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές θα καθοριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή του.

Η δεύτερη πανελλήνια φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022,

στην Αθήνα για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, και

στη Θεσσαλονίκη για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων Νήσων.

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο 2022 στην Τσεχία, υπάρχουν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της διοργάνωσης:

EOES 2022

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Για τις αναλυτικές πληροφορίες, δείτε το σχετικό έγγραφο