34ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 34ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική Αγωγή».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2021 και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και εκτός ωρών λειτουργίας των σχολείων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση: http://ipode.gr/34conference/