Διαδικτυακή έκθεση. Η επιστήμη είναι υπέροχη!

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή έκθεση για τις φυσικές επιστήμες, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζεται μια σειρά διαδικτυακών δραστηριοτήτων για σχολεία και προσφέρονται συναντήσεις με ερευνητές.

Πρόκειται για μια δημόσια έκθεση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα «Science is Wonderful! Digital». Μια ψηφιακή πλατφόρμα με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., τα οποία καλύπτουν ποικίλους τομείς, από τις επιστήμες της ζωής, τη χημεία και τη φυσική έως την πληροφορική και τις κοινωνικές επιστήμες.

Η επιστήμη είναι υπέροχη!

Από 22-26 Νοεμβρίου, «Science is Wonderful! Live» – οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση παιδαγωγικών υλικών που περιέχονται στην πλατφόρμα «Science is Wonderful! Digital» στην τάξη. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις μέσω διαδικτύου μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και ερευνητών του MSCA.

Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφή, στο σχετικό ιστότοπο