Διευκρινίσεις του Υπουργείου για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών 2021-2022

Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα:

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) δεν λαμβάνεται υπόψιν εφόσον ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη και ειδικότερα αν η πρόσληψή τους έχει γίνει με σύμβαση έργου. Κατόπιν τούτου σας εφιστούμε την προσοχή κατά τον έλεγχο βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ με σύμβαση έργου επειδή ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψιν ούτε για μονάδες συνθηκών διαβίωσης (ΜΣΔ).

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1 (σελ. 34) της εγκυκλίου των μεταθέσεων, με αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-21,  αναφορικά με τις μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκ παραδρομής γράφηκε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση έως 31-08-2021 ενώ είναι προφανές ότι το ορθό είναι έως 31-8-2022.

Για τους νεοδιόριστους:

Στην συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψιν τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.

Τέλος, αναφορικά με την αφετηρία υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Ως αφετηρία υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση και

β. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, για το διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας μέχρι και την προσωρινή τους τοποθέτηση, θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας όπου τοποθετήθηκαν προσωρινά και όχι της πλησιέστερης στη Διεύθυνση Δ.Ε..

Δείτε ακόμη:

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Επισημάνσεις σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών