Ημερήσιο αρχείο: 5 Οκτωβρίου, 2021

Εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και μαθητριών που εμβολιάζονται

Οι μαθητές/τριες που εμβολιάζονται, δύνανται να μην προσέρχονται στις σχολικές μονάδες την ημέρα του εμβολιασμού τους. Αν παρουσιάσουν συμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα.

Ανάκληση Διάθεσης – Τροποποίηση Διαθέσεων – Διαθέσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Δείτε την με αριθμ. πρωτ.: ΔΕ 2554 (5-10-2021) απόφαση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας σχετικά με Ανάκληση διάθεσης, τροποποίηση Διαθέσεων και διαθέσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΦΕΚ «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, αποφάσεις σχετικές με την υλοποίηση της προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια