Ημερήσιο αρχείο: 20 Οκτωβρίου, 2021

Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022

Οδηγίες σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναλυτικός οδηγός οργάνωσης και υποδείγματα εντύπων για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2021-2022