Ημερήσιο αρχείο: 12 Οκτωβρίου, 2021

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4677 τ. Β΄2021, ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4710 τ.Β΄ 12-10-2021, δημοσιεύτηκε  η απόφαση για την λειτουργία της  ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια.