Ημερήσιο αρχείο: 6 Οκτωβρίου, 2021

ΦΕΚ και εγκύκλιος για τη λειτουργία της πλατφόρμας Edupass.gov.gr

Εγκύκλιος και οδηγίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας Edupass.gov.gr