Ημερήσιο αρχείο: 14 Οκτωβρίου, 2021

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, για το 2021

Συμπληρωματική πρόσκληση για αποσπάσεις στο Εξωτερικό (Νότιο Ημισφαίριο)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 12–10–2021 μέχρι 24–10–2021 και ώρα 23:59 και αφορά το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Εγγραφή εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Υποψήφιοι στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εγγράφονται στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 6η Οκτωβρίου έως την 16η Οκτωβρίου 2021