Συμπληρωματική πρόσκληση για αποσπάσεις στο Εξωτερικό (Νότιο Ημισφαίριο)

Σε συνέχεια της αριθμ. 28538/Η2/1032021 (ΑΔΑ: 6Ω9746ΜΤΛΗΧΜΖ) πρόσκλησης και προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 20212022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 12102021 μέχρι 24102021 και ώρα 23:59

Δείτε τη συμπληρωματική πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Ω9746ΜΤΛΗ-ΧΜΖ)