Ημερήσιο αρχείο: 29 Οκτωβρίου, 2021

Πρόσκληση ΙΕΠ για δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η επιμόρφωση αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο καθώς και της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.