Ημερήσιο αρχείο: 1 Οκτωβρίου, 2021

Ενημερωτική εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι σχολικές μονάδες παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τοποθέτηση διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Ύλη, ώρες και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022