Ημερήσιο αρχείο: 11 Οκτωβρίου, 2021

Αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4676 τ.Β΄ (11-10-2021) δημοσιεύτηκε η απόφαση σχετικά με την «Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων»