Ημερήσιο αρχείο: 18 Οκτωβρίου, 2021

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση προς μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε την πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.