ΦΕΚ «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, αποφάσεις σχετικές με την υλοποίηση της προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα:

  • Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/105223/Δ4/30-08-2021 και θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021 – 2022 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 4043Β’/09.2021)
  • Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/109083/Δ4/07-09-2021 και θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2021-2022 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 4178Β’/09.2021)
  • Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/109496/Δ4/07-09-2021 και θέμα «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 4365/τ.Β΄/22-09-2021)
  • Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/114665/Δ4/15-09-2021 και θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»» (ΦΕΚ 4378/τ.Β΄/22-09-2021)


Συνεχής ενημέρωση για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας