Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στη Βουλή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Παρασκευή 26-4-2024 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Παρασκευή 26-4-2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην προκήρυξη του 1ου Γυμνασίου