ΦΕΚ 5953/2023. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5953 τ.Β’ (13.10.2023) η απόφαση με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και καταργεί την υπ’ αρ. 109153/2022 (Β’ 4771) υπουργική απόφαση.

Δείτε το ΦΕΚ