Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ο.Π. Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Η απόφαση (ΑΔΑ: Ψ68846ΝΚΠΔ-Η7Η) με την κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ την απόφαση

Για τα ΕΠΑΛ δείτε εδώ