Κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2023-2024

Η απόφαση σχετικά με την έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2023-2024, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ και Π. ΕΠΑΛ)

Δείτε την απόφαση

19-9-2023 – Συμπληρωματική έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2023-2024, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Για τα ΓΕΛ δείτε εδώ