ΦΕΚ 4805/2023. Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και Συντελεστές Βαρύτητας για τα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ στις Πανελλαδικές 2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4805 τ.Β’ (28/5/2023) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής»

Η απόφαση αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Δείτε την απόφαση στο σχετικό ΦΕΚ

Ενημέρωση 29.09.2023 – Νέο ΦΕΚ : Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/21.07.2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4805). Συγκεκριμένα…

στον πίνακα «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ», στη 2η γραμμή, στην 4η στήλη, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο ορθό: «1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».