ΦΕΚ 2815/2024. Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, από τις Πανελλαδικές 2025

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 2815 τ.Β’ (17-5-2024) με νέα τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-1-2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345).

Οι τροποποιήσεις αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και επόμενων ετών και τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, τα οποία κατατάσσονται στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»:

ΦΕΚ 2815/2024. Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Δείτε το ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: