Ημερήσιο αρχείο: 22 Απριλίου, 2023

ΦΕΚ 2607/2023. Τροποποιητική απόφαση για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

Το ΦΕΚ 2607/2003 με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ Β’ 1003).

Νέα Προγράμματα Σπουδών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση (β’ κύκλος της β΄φάσης) για το 2022-2023

Β’ κύκλος για τη β’ φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα νέα Προγράμματα Σπουδών από το ΙΕΠ. Υποβολή αιτήσεων από τη Τρίτη 25-04-2023 ώρα 13:00 έως και Δευτέρα 15-05-2023 και ώρα 12:00 (δόθηκε παράταση)