Ημερήσιο αρχείο: 5 Απριλίου, 2023

Επιμόρφωση των Διαχειριστών του τεστ για την έρευνα ICILS 2023 στα επιλεγμένα Γυμνάσια

Εισήγηση του ΙΕΠ για χορήγηση επιμορφωτικής άδειας μίας ημέρας για υποχρεωτική επιμόρφωση στους Διαχειριστές των σχολείων που έχουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή του τεστ για την έρευνα ICILS 2023.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο CERN 2023

Επισημαίνεται ότι τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο CERN, στην ελληνική γλώσσα και οι αιτήσεις για την παρακολούθηση θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 12 Μαΐου 2023, ώρα: 15.00.

Εγκύκλιοι για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ σχολικού έτους 2023-2024

Οι εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-2024.

ΦΕΚ 2194/2023. Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2194 τ.Β’ (4/4/2023) η απόφαση σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του  διδακτικού έτους 2022-2023. Πέμπτη18 Μαΐου για τα Λύκεια και Τρίτη 30 Μαΐου για τα Γυμνάσια.