Ημερήσιο αρχείο: 19 Απριλίου, 2023

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε κενή θέση Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης έως και την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Δείτε την απόφαση της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Διευθυντών/τριών για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.