Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Δείτε την απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Διευθυντών/τριών για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ