Ημερήσιο αρχείο: 14 Απριλίου, 2023

Πίνακες αιτήσεων εισαγωγής μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Ανακοινώθηκαν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι προσωρινοί πίνακες των αιτήσεων μαθητών/τριών για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Διορθώσεις το αργότερο μέχρι 19/4/2023.