Ημερήσιο αρχείο: 12 Απριλίου, 2023

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ρύθμιση για τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/τριες που δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα.

ΦΕΚ 2320/2023. Ο αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το ΦΕΚ 2320 τ.Β’ (11-4-2023) με τον αριθμό εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2023-2024.