Ημερήσιο αρχείο: 4 Απριλίου, 2023

Διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα της Φυσικής της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διευκρινίσεις του ΙΕΠ σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και την ύλη του μαθήματος της Φυσικής της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Δείτε τη λίστα με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και υποβάλετε δήλωση προτίμησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας (αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail) έως και την Τρίτη του Πάσχα 18.04.2023.