Ημερήσιο αρχείο: 25 Απριλίου, 2023

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας αιτήσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2023-2024

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού λήγει στις 27/4/2023.

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική με τις Πανελλαδικές 2023

Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το 2023 (ΑΔΑ: 2ΞΝ46ΜΤΛΗ-ΑΩΔ).

ΦΕΚ 2705/2023. Κατανομή κενών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.