Ημερήσιο αρχείο: 13 Απριλίου, 2023

ΦΕΚ 91 Α/2023. Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Στο άρθρο 100 του νόμου 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91), ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης.