Ημερήσιο αρχείο: 29 Απριλίου, 2023

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.