Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 – ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ), εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 ((Π.Δ. 45/2023, Α’ 99), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994). Η εγκύκλιος ρυθμίζει τα παρακάτω θέματα:

  • Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
  • Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών
  • Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια

Ενημέρωση 31/5/2023: Δείτε τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023