Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική με τις Πανελλαδικές 2023

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, η συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

Α) Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε είκοσι εννέα (29) και

Β) στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170) εισακτέους

Πυροσβεστική αριθμός εισακτέων - πίνακας Α

Πυροσβεστική αριθμός εισακτέων - πίνακας Β

Δείτε τη συμπληρωματική προκήρυξη