ΦΕΚ 2607/2023. Τροποποιητική απόφαση για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2607 τ.Β’ (21-4-2023) η απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (Β’ 1003)»

Δείτε το νέο ΦΕΚ

Δείτε το ΦΕΚ του 2008