Ημερήσιο αρχείο: 24 Φεβρουαρίου, 2022

Εγκύκλιος για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο 2022

Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, από την Πέμπτη 3 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών)