Ημερήσιο αρχείο: 10 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών κενούμενων θέσεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 23:59.