Ημερήσιο αρχείο: 8 Φεβρουαρίου, 2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 2021-2022

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων ορίζεται από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Τετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

ΦΕΚ 459 τ.Β’/2022. Αριθμός εισακτέων στο Λιμενικό με τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Λευκάδας

Οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.