Ημερήσιο αρχείο: 23 Φεβρουαρίου, 2022

Πέντε(5) δωρεάν self test από Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου έως και Τετάρτη 2 Μαρτίου

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου έως και Τετάρτη 2 Μαρτίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία.