Ημερήσιο αρχείο: 28 Φεβρουαρίου, 2022

Αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021 Β’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021 Β’, στην ιστοσελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.