Ημερήσιο αρχείο: 1 Φεβρουαρίου, 2022

Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2022

Ενημέρωση για την εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης – 2022» τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινή Ισημερία).

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκές χώρες πριν αυτές γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σε ερώτημα το οποίο αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών η οποία έχει προσφερθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες πριν αυτές γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροποποίηση ημερομηνιών και του τόπου διεξαγωγής Πανελληνίων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης».

Λόγω της παράτασης της πανδημίας τροποποιούνται οι ημερομηνίες και οι τόποι διεξαγωγής των Πανελληνίων Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022 που οδηγούν και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2022.