Ημερήσιο αρχείο: 3 Φεβρουαρίου, 2022

Από το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου οι εξετάσεις πιστοποίησης Β2 Επιπέδου ΤΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, να ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα, καθώς και τα στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης, στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν για τις εξετάσεις.

Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σας αναφέρουμε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 108357/Ε3/21-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ) εγκύκλιος.

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, από Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08.00 π.μ. έως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23.59.

Επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης ιστοσελίδων Joomla στη τελευταία έκδοση 3.10.x στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Οδηγίες για την άμεση αναβάθμιση του Joomla στη τελευταία έκδοση 3.10.x. για χρήστες οι οποίοι διαθέτουν ιστότοπο έκδοσης 3.9.10 ή μικρότερης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).