Ημερήσιο αρχείο: 26 Φεβρουαρίου, 2022

Προθεσμία για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού

Η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από υποψηφίους/ες που περιλαμβάνονται στον πίνακα ορίζεται από το Σάββατο 26/02/2022 μέχρι και την Πέμπτη 03/03/2022.

Το ΦΕΚ 891/2022, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Το ΦΕΚ 766 τ.Β΄ (18-2-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.