Ημερήσιο αρχείο: 5 Φεβρουαρίου, 2022

Το ΦΕΚ 430/2022, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Το ΦΕΚ 430 τ.Β΄ (5-2-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας, για το διάστημα από την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022.

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων που νοσούν οι ίδιοι ή τα τέκνα τους με Covid-19

Η 73η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ: 9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) με όλα όσα ισχύουν για τις άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων που νοσούν οι ίδιοι ή τα τέκνα τους από Covid-19.

4η Επιμορφωτική Περίοδος για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δηλώσεις συμμετοχής από τη Δευτέρα 07-02-2022 ώρα 13:00 έως και την Δευτέρα 28-02-2022 ώρα 13:00. Η πρόσβαση των εγγραφέντων θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 04-03-2022.