Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΕΠ «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται:

  1. στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,
  2. στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και
  3. στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την ανάληψη δράσεων.

ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια

Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν:

  • είτε στα Εργαστήρια δεξιοτήτων,
  • είτε να υλοποιηθούν ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
  • είτε ακόμη και μεμονωμένα, όπως λ.χ. θα μπορούσε να είναι μία εκπαιδευτική επίσκεψη.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των δράσεων, τα σχολεία μπορούν να αναρτούν τις μαθητικές δημιουργίες στην ιστοσελίδα του σχολείου τους ή/και να τις προβάλλουν στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας καταχώρησης:

Φόρμα Υποβολής Δράσης Σχολείου